Görme Engelliler

OKULUMUZ TARİHÇESİ

Bir çok medeniyete kucak açmış, Anadolu´nun müstesna kösele­rinden biri olan ve Osmanlı Devleti´ne Başkentlik yapmış güzel ve yeşil Bursa´nın sanayileşmesi, onun Avrupa şehri unvanını almasını sağlamıştır. Sanayileşmenin yanı sıra Anadolu´nun çeşitli yerlerinden göç ola­yının çok olması Bursa´mızın büyük bir hızla büyümesini sağlamıştır. Sosyal gelişmelerle birlikte yeni yerleşim alanlarının açılması ihtiyacını doğurmuştur.

Tarihi ve tabiat güzelliklerini bağrında barındıran Bursa´nın güneyinde 1983 yılında yapılanma, toplu konut olarak başlamıştır. Bu yapılanma neticesinde 1989 yılında Yıldırım Sosyal Meskenler İlkokulu adıyla yapımına başlanan okulumuza, ilk öğrenci kaydı ve eğitim-öğretim 1989-1990 eğitim–öğretim yılında Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Lisesi bünyesinde başlamış 01.03.1990 tarihinde ise kendi binasına taşınarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. Yapımına, Sosyal Meskenler İlkokulu adıyla başlanan okulumuza, daha sonra Mimar Sinan İlköğretim Okulu adı verilmiştir. Ancak aynı yıl içerisinde açılan Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesinin adıyla karışmaması açısından ,Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ilk ve orta öğretim İl Danışma kurulunun 24.08.1989 gün ve 1989/17 sayılı kararıyla okulumuza, büyük vatan sever ve edebiyatçımız olan “Peyami Safa"’nın adı verilerek; "PEYAMİ SAFA İLKÖĞRETİM OKULU olarak eğitim öğretimine devam etmiştir.

Okulumuz Eğitim ve öğretime başladığı 1989-1990 yılında 1.kademesinde öğrenci bulunmayan okulumuz 1990-1991 eğitim-öğretim yılında 1.kademesine de öğrenci kaydı yapılarak normal eğitimine devam etmiştir. Ancak 1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci mevcudunun artması ikili öğretime geçmesine sebep olmuştur. 09.11.1991 Günü Atatürk Büstünün acılısı yapılmış,1992 Mart ayında ise Atatürk Kösesi okulumuz İş Teknik Atölyesinde öğrencilerimiz tarafından yapılmıştır.2000 yılına kadar okulumuz girişinde yer alan bu köşemiz aynı yıl bir hayırsever tarafından yeniden yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiştir.